Netkaart

De indicatieve zone in de Netkaart is bepaald voor een individuele bovengrondse hoogspanningslijn. Als er een andere bovengrondse hoogspanningslijn in de buurt is, zal die het magneetveld beïnvloeden. Ook kan het voorkomen dat de jaargemiddelde belasting van een hoogspanningslijn hoger is dan 30% (220 en 380 kV lijnen) of 50% (50, 110 en 150 kV lijnen) van de ontwerpbelasting. In die gevallen kan de specifieke zone uitgestrekter zijn dan de indicatieve zone die nu in de Netkaart is aangegeven. Bij twijfel kan de specifieke magneetveldzone volgens de Handreiking worden berekend, waarbij beïnvloeding wordt meegenomen en/of met een hoger percentage wordt gerekend.